REJESTRACJA

TERMINY 2020

GODZINY REALIZACJI

09:00 – 14:00

23 MAJA

20 CZERWCA

28 sierpnia

10 października

Dzieli nas już tylko krok od wspólnej jazdy...

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które ułatwią Tobie rejestrację na jazdę z nami.

Jak się zarejestrować?

– Wybierz datę realizacji, która Tobie odpowiada,

– Wpisz swoje dane. Jest to niezbędne, aby zapisać cię na spotkanie z nami,

– Wybierz gdzie został zakupiony voucher. U nas czy u naszego partnera,

– Wybierz samochód na który masz wykupiony przejazd,

– Wpisz kod kuponu,

– Wybierz dostępny slot czasowy na przejazd. Niektóre z nim mogą być już niedostępne,

– W każdym samochodzie posiadamy kamerę go pro. Jeżeli chcesz nagrać przejazd to przyjdź ze swoją kartą lub zaznacz, że chcesz ją kupić u nas na miejscu. Koszt karty to 50zł, płatne tylko gotówką.

Musisz jeszcze zaakceptować regulamin. Znajdziesz tam informacje dotyczące celu w jakim przechowujemy Twoje dane, do kiedy i jakie przysługują ci prawa. Zapoznasz się również z regulaminem dotyczącym zasad panujących podczas jazdy. Cały regulamin dostępny jest w linku poniżej.

  • 23 MAJA
  • 18 LIPCA
  • 23 SIERPNIA
  • 27 WRZEŚNIA
  • 11 PAŹDZIERNIKA

Śledź nas w social mediach.
Regularnie informujemy co się u nas dzieje.

RODO


Niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pro Rally School Michał Pryczek z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 11b/137 01-248 w Warszawie, moich danych osobowych w celach związanych z moim udziałem w imprezie Pro Rally School i Race Day Bemowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Pro Rally School Michał Pryczek, ul. Jana Kazimierza 11B/137, 01-248 Warszawa. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym celem wzięcia udziału w imprezie Pro Rally School na Torze Bemowo. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb organizacyjnych w/w. imprezy.

ZWOLNIENIE, ZABEZPIECZENIE I ZRZECZENIE SIĘ 

Uczestnictwo w charakterze kierowcy lub pasażera


Decydując się na uczestnictwo w charakterze kierowcy lub pasażera podczas jazd testowych-treningu na terenie Automobilklub Polski Bemowo stwierdzam, że jestem w pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń mojego uczestnictwa jako kierowca/pasażer i uczestniczę jako kierowca/pasażer wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W związku z niniejszym, zwalniam, zapewniam niewinność oraz zabezpieczam firmę Pro Rally School, Automobilklub Polski i innych sponsorów, afiliowane jednostki oraz dyrektorów, członków zarządu, zatrudnionych pracowników, inżynierów, przedstawicieli, zleceniobiorców oraz agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych („Strony zabezpieczone”) od jakichkolwiek roszczeń, żądań, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (oraz sum, które kiedykolwiek z nich może zapłacić w ramach ugody lub kompromisu wobec takich roszczeń lub zobowiązań pieniężnych), które mogę wysuwać ja lub jakakolwiek inna osoba po mojej śmierci lub w wypadku odniesienia przeze mnie obrażeń (łącznie z szokiem nerwowym) lub jakiejkolwiek innej osoby oraz wszelkich strat lub szkód mienia powstałych w jakikolwiek sposób, wynikających bezpośrednio podczas jazdy opisanej w niniejszym dokumencie. Niniejsze zobowiązanie będzie wiążące co do mojego majątku, spadkobierców, najbliższej rodziny, wykonawców testamentu, administratorów oraz innych osobistych przedstawicieli. 

Ponadto oświadczam , że przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody.
Zobowiązuję się do pokrycia szkód wyrządzonych w pojeździe, które będą wynikiem mojej nierozważnej jazdy oraz niestosowania się do poleceń instruktora. Szkody o których mowa to odkształcenie, któregokolwiek z elementów karoserii lub jego zniszczenie. Odpowiadam również za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania pojazdu.