REGULAMIN

Organizator: Pro Rally School Michał Pryczek
Miejsce zawodów: Mysiadło, ul. Osiedlowa 2
 

1.    Wrak Race- wyścigi starych, wysłużonych samochodów  po zamkniętym, zabezpieczonym, szutrowym torze.

1.1    Celem zawodów jest:
– po pierwsze dobra zabawa
– po drugie bardzo dobra zabawa
– po trzecie doskonała zabawa połączona z integracją
 

2.    Wymogi dotyczące uczestników

2.1     Osoby biorące udział w imprezie muszą mieć ukończone 18 lat.
2.2     Kierowca musi posiadać prawo jazdy min. Kat. B.
2.3     Pilot musi mieć ukończone 18 lat.
2.4     Załoga to kierowca + pilot lub sam kierowca.
2.5     Kierowca jak i pilot podczas trwania zawodów nie mogą być pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku, przepisów określonych w art.115 §16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizatorzy mają prawo w każdej chwili trwania imprezy do kontroli załogi, na zawartość alkoholu oraz innych środków.
2.6     Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.
2.7     Załoga niniejszym regulaminem poinformowana jest o ryzyku, wiążącym się z jazdą rajdowo-wyścigową.
2.8     Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za swój pojazd.
2.9     Podczas jazdy każdy zawodnik, kierowca i pilot, musi posiadać kask, o homologacji drogowej lub FIA. Zalecane kaski ze szczęką.
2.10    Zaleca się stosowanie systemów ochrony szyi, HANS lub podobne, kombinezonów, odzieży oraz bielizny z materiałów trudnopalnych(np. z nomexu).
2.11    Kierowca oraz pilot podczas jazdy samochodem musi mieć zapięte pasy oraz zamknięte szyby, od momentu wyjazdu z parku maszyn, do chwili zatrzymania się po wyścigu i wyłączenia pojazdu.
2.12     Nie jest wymagana licencja sportów motorowych.
2.13     W zawodach mogą brać udział kierowcy posiadający licencję sportów motorowych.
2.14     Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NW.
 

3.    Samochody biorące udział w Mazowiecki Wrak Race

3.1    Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, pojemność dowolna, marka dowolna, moc dowolna, ale oryginalna danego samochodu.
3.2     Wartość pojazdów nie może przekraczać 1000 PLN. W przypadku widocznej, rażącej różnicy wartości pojazdu, organizator ma prawo, odmówić udziału w imprezie bez zwrotu wpisowego  lub też za zgodą właściciela pojazdu, komisyjnie obniżyć wartość pojazdu.
3.3     Całe dodatkowe wyposażenie pojazdu, zwiększające bezpieczeństwo zawodników tj. klatka, fotele kubełkowe, pasy szelkowe, systemy gaśnicze są dozwolone i nie podwyższają wartości pojazdu.
3.4     Do zawodów nie będą dopuszczone samochody 4×4 oraz terenowe typu  Samuraj, Vitara, Patrol itp. oraz SUV.
3.5     Do zawodów dopuszczone zostaną auta typu VAN, napędzane przez jedną oś.
3.6     Samochody startujące nie mogą być zasilane LPG. W przypadku posiadania  instalacji oraz butli gazowej musi ona być bezwzględnie opróżniona do zera.
3.7     Nadwozie samochodu musi być zamknięte. Auta typu kabriolet, baggy nie będą dopuszczone.
3.8     Samochody nie muszą mieć ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC oraz przeglądu.
 

4.    Wyposażenie samochodu

4.1    Przednia szyba oraz przednie boczne – oryginalne
4.2     Fotel kierowcy i pasażera trwale przymocowany do podłogi.
Zalecane wzmocnienie oryginalnych foteli.
4.3    Sprawne pasy bezpieczeństwa.
4.4    Sprawny układ kierowniczy, hamulcowy oraz wydechowy. W przypadku urwania wydechu „podczas zawodów”, auto może dalej kontynuować zawody.
4.5     Gaśnica o masie min. 1 kg trwale umocowana w pojeździe w odległości pozwalającej na szybkie, awaryjne użycie jej w razie potrzeby podczas wyścigu.
4.6     Akumulator, solidnie zamocowany ( najlepiej stalową opaską lub pasem tzw. transportowym). Nie dopuszcza się luźno zamocowanych.
4.7     Zbiornik paliwa oryginalny lub też inny szczelny, bezpieczny, ale zamocowany pod podłogą samochodu. Nie dopuszcza się zbiorników paliwa w aucie. Przewody paliwowe szczelne, solidnie zabezpieczone metalowymi opaskami.
4.8     Chłodnica, jeśli zostanie przeniesiona na tył pojazdu, co jest zdecydowanie odradzane, musi być szczelnie odgrodzona od załogi ( poliwęglan, blacha itp.) Przewody doprowadzające płyn chłodniczy muszą być poprowadzone pod pojazdem lub w przedziale kabinowym, koniecznie w metalowych rurkach- dobrym rozwiązaniem jest chłodnica nad silnikiem.
4.9     Zaleca się aby samochód był oryginalny do słupka B, nie musi natomiast posiadać błotników oraz maski.
4.10    Główne elementy konstrukcyjne pojazdu tj. progi, słupki, podłużnice, nie mogą być nadmiernie skorodowane.
4.11    UWAGA!!! Na dachu pojazdu, z obu stron auta koniecznie zamontowana stojąca tablica o wymiarach min. 25×35 cm ( najlepiej blaszana, aluminiowa) na numer startowy.- ułatwi to nam liczenie okrążeń załogi.
4.12    Do zawodów dopuszczone będą tylko pojazdy obklejone naklejkami sponsora, przekazanymi przez organizatora.
4.13    Zaleca się:
–  dekorowanie pojazdów według inwencji twórczej właściciela (im śmieśniejszy, tym ładniejszy)
–  blacharskie  radosne klepanie
 

5. W samochodzie podczas zawodów zabrania się:

5.1     Zabrania się montażu wzmocnień zderzaków ( orurowania zewnętrznego poza standardowymi) – ostre elementy zewnętrzne należy usunąć.
5.2    . Zabrania się przewożenia w samochodzie podczas zawodów luźnych elementów wyposażenia tj. lewarek, gaśnica, apteczka, narzędzia, koło zapasowe itp.
5.3      Zabrania się posiadanie haka holowniczego.
5.4      Elementy luźne tj. tablica rejestracyjna, kołpaki, muszą być zdemontowane.
5.5      Samochód nie może mieć zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.
5.6     Zabrania się stosowania opon kołkowych typu Maxi cross, rolniczych typu jodełka, terenowych typu M/T Mud terrain, łańcuchów śniegowych, opon kolcowanych.
5.7     W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w paragrafie 3,4,5, wszystkie podpunkty, organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów bez zwrotu wpisowego.
5.8      Ostateczną decyzję o dopuszczeniu samochodu do zawodów podejmuje sędzia techniczny po przeprowadzeniu badania technicznego. Sędzia może przekazać kierowcy ewentualną listę niezgodności z regulaminem, o ile w wyznaczonym czasie niezgodności zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do zawodów.
5.9     Sędzia techniczny ma prawo, w każdej chwili trwania zawodów, skontrolować samochód uczestnika, w przypadku wykrycia nie zgodności z regulaminem, do usunięcia załogi z zawodów.
 

6.    Zgłoszenia oraz wpisowe

6.1 W celu zgłoszenie się do zawodów należy przejśćdo działu REZERWACJE i wybrać Mazowiecki Wrak Race. Następnie należy wpłacić kwotę wpisowego na konto: 86 1910 1048 2212 4440 3844 0001
W tytule przelewu należy podać dane osoby zgłaszającej.
6.2 Wysokość wpisowego wynosi 200 zł do dnia 16.09.2016 ( do tego dnia muszą być zaksięgowane na naszym koncie). Od 17.09.2016 do dnia zawodów wpisowe 250zł płatność w biurze rajdu.
6.3 Organizator ma prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
6.4 W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia, wpłacone wpisowe zostanie zwrócone osobie zgłaszającej na podany rachunek bankowy.
6.5 Na miejscu zawodów podczas odbioru dokumentów należy okazać prawo jazdy kierowcy
6.6 Uczestnicy zobowiązani SA do wypełnienia oświadczenia, które znajdziecie na stronie www.mazowieckiwrakrace.pl  w zakładce zawodnicy.

7.    Lista załóg

7.1    Limit załóg – 60.
7.2    Organizator ma jednak prawo modyfikować, ilość uczestników, wg własnego uznania i możliwości na torze
7.3    O pierwszeństwie startu w zawodach decyduje data zaksięgowania wpisowego na rachunku bankowym organizatora.
7.4    W razie przekroczenia ilości miejsc wpłacone wpisowe  przez osoby zgłaszające, które nie zostały wpisane na listę startową zostanie zwrócone na wskazane przez nie rachunki bankowe.
7.5    Załogę stanowi kierowca i pilot lub sam kierowca.
7.6    Podczas trwania zawodów kierowca nie może zamieniać się miejscami z pilotem.
7.7    Pilota należy wskazać najpóźniej w dni zawodów. Pilot musi mieć ukończone 18 lat i wypełnione oświadczenie uczestnictwa.
 

8.    Przebieg zawodów

8.1    Organizator pełni funkcje głównego sędziego oraz sprawuje pieczę nad przebiegiem i organizacją całych zawodów. Wszystkie niejasności i sporne sytuacje będą rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco, w trakcie trwania imprezy. Wszystkie decyzje wydawane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
8.2    Załogi zostaną podzielone na 4 dywizje, każda po 15 samochodów.
8.3    Numery startowe zostaną przydzielone w drodze losowania przez zawodników. Numer startowy określa miejsce startowe podczas biegów kwalifikacyjnych.
8.4    Ustawienie na starcie do biegów półfinałowych oraz finałowych  będą odbywały się w odwrotnej kolejności – od największego numeru do najmniejszego, żeby wszyscy mieli równe szanse.
8.5    Biegi kwalifikacyjne będą trwały po 30 min – liczy się ilość wykonanych okrążeń. Do biegów półfinałowych przejdzie po 3 lub więcej załóg (w zależności od ilości uczestników w danym biegu)
8.6    Biegi półfinałowe będą trwały po 15 minut – zasady jw.
8.7    Bieg finałowy będzie trwał 20 minut.
8.8    W przypadku tej samej ilości okrążeń, drugim kryterium kwalifikacyjnym będzie czas wykonania tych okrążeń.
8.9    Klasyfikacja końcowa ustalana będzie wyłącznie na podstawie biegu finałowego.
8.10     Zawody odbywać się będą na torze szutrowo-betonowym o długości 1100 m.
8.11     Podczas przejazdu kategorycznie zabrania się umyślnego wyjazdu poza tor, wyjazdu poza teren imprezy, jazdy pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, celowego uderzania w inne pojazdy mające na celu uszkodzenie innego uczestnika zawodów, wypinania się z pasów, zdejmowania kasku, wszelkich prób oszustwa oraz zachowania niezgodnego za zasadami fair play. Niesportowe zachowanie oraz narażanie zdrowia i życia innych uczestników oraz osób z obsługi i kibiców znajdujących się na i przy torze będzie surowo karane (z dyskwalifikacją włącznie).
8.12     Po zakończeniu biegu sędzia główny zamyka trasę i samochody udają się za samochodem technicznym do parku maszyn.
8.13     Wszelkie kwestie sporne, zażalenia i protesty mogą zostać wniesione do biura zwodów najpóźniej na 15 min po zakończeniu biegu finałowego. Rozpatrywane będę wyłącznie protesty wniesione w formie pisemnej, po wpłacie kaucji w wysokości 250zł. Kaucja zostanie zwrócona, o ile protest uznany zostanie za zasadny.
 

9.    Bezpieczeństwo na torze

9.1    Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń obsługi oraz sędziów.
9.2    Podczas trwania wyścigu kategorycznie zabrania się wysiadania z uszkodzonego auta. Kierowca zobligowany jest do pozostania w samochodzie do czasu przybycia służb technicznych. Wyjątkiem jest sytuacja zauważenia zadymienia lub zapłonu samochodu, wówczas kierowca musi jak najszybciej opuścić pojazd uważając na nadjeżdżających innych zawodników.
9.3    Wyprzedzanie dopuszczalne tylko w miejscach do tego wyznaczonych. O miejscach tych uczestnicy zostaną poinformowani na odprawie w dniu zawodów.
9.4    Serwis danego zawodnika może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. Absolutnie zabrania się naprawiania samochodów na torze.
9.5    Każdy z zawodników zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji ostrzegawczej i informacyjnej, która będzie pokazywana za pomocą flag.

    flaga w biało-czarną szachownicę – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu
    flaga żółta – niebezpieczeństwo na torze, zwolnij, zachowaj ostrożność, bezwzględny zakaz wyprzedzania
    flaga czerwona – przerwanie wyścigu
    flaga czarna – dyskwalifikacja zawodnika, natychmiastowy zjazd z toru

Za nie nieprzestrzeganie sygnalizacji uczestnik zostanie wykluczony z bieżących zawodów oraz następnych planowanych edycji.
 

10.     Nagrody

•    Nagrody przyznawane są w postaci pucharów oraz ewentualnie upominków za pierwsze 3 miejsca.
•    Wyróżnienia dla najlepszej załogi kobiecej
•    Za najlepszą stylizację samochodu oraz załogi
 

11.     Wyżywienie oraz pomoc techniczna
•    Organizator, w cenie wpisowego,  zapewnia posiłek regeneracyjny dla kierowcy.
•    Organizator zapewnia pełną obsługę cateringową dla pozostałych uczestników imprezy odpłatnie.
•    W miarę możliwości organizator zapewni bezpłatna pomoc mechaników na terenie parku maszyn
•    Organizator umożliwia wcześniejsze niż w dniu zawodów dostarczenie samochodu na teren zawodów.
•    Organizator może udostępnić powierzchnie garażowe, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu.
•    Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach ma możliwość pozostawienia samochodu po zawodach na terenie organizatora. Istnieje możliwość sprzedaży samochodu firmie zajmującej się złomowaniem pojazdów.
•    Organizator umożliwia wynajęcie własnych pojazdów na zwody – patrz Regulamin wynajęcia auta –  www.mazowieckiwrakrace.pl
 

12.    Serwis oraz strefa serwisowa

•    Każda załoga ma przydzielony plac w strefie serwisowej, gdzie dokonuje napraw swego pojazdu lub przebywa w trakcie trwania rundy
•    Załoga odpowiada za czystość wokół swojej strefy serwisowej
•    Do strefy serwisowej może wjechać auto startujące w zawodach, auto laweta przewożąca samochód startujący i jeden samochód serwisowy.
•    Organizator nie odpowiada za samochody pozostawione w strefie serwisowej.
•    W strefie serwisowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h
 

13.     Postanowienia końcowe

•    Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego oraz kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych narażających życie i zdrowie innych uczestników.
•    Zabrania się celowego niszczenia drzew krzewów i innej zieleni, zaśmiecania terenu, jazdy z prędkościami powyżej 15 km/h na terenie całej imprezy.
•    W miejscach poza terenami prób sportowych wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas.
•    Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność i ryzyko o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów.
•    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Mazowiecki Wrak Race.
•    Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach powstałych w trakcie trwania zawodów Mazowiecki Wrak Race.
•    W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatora, sędziów i innych osób wskazanych przez organizatora. Niestosowanie się do poleceń spowoduje wykluczenie zawodnika bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.
•    Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania .
•    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
•    Organizator, jeśli to konieczne, zamieszcza regulamin uzupełniający na stronie internetowej www.mazowieckiwrakrace.pl  nie później niż 2 tygodnie przed terminem zawodów.

•    Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakaz hadlu, konkurencyjny dla organizatorów, w szcególności skup i sprzedaż samochodów, wypożyczania samochodów, zakaz handlu gastronomicznego.

•    W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 

Telefon do organizatorów:

Michał Pryczek - 730 940 840