POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony i administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia jest Michał Pryczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro Rally School Michał Pryczek z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Jana Kaziemierza 11b lok. 137 01-248, NIP 818-167-85-36, REGON 147363036

Dane osobowe, które przetwarzamy to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego oraz formularza kontaktowego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, uczestnictwa w kursie samochodowym, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Konferencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

W celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej wykorzystujemy do tego celu pliki cookies.

Dzielimy je na kilka rodzajów.

Cookies Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Cookies podmiotów zewnętrznych np. dostawców map, serwerów reklamowych oraz analityki strony dzięki czemu wszelkie działania są dostosowane do preferencji i zwyczajów użytkownika. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych lub analizować najczęściej odwiedzaną stronę lub ofertę znajdującą się na stronie.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. osobom upoważnionym przez administratora,
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
  • podwykonawcom,
  • dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych,
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  4. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Śledź nas w social mediach.
Regularnie informujemy co się u nas dzieje.